Megoldásaink

Az alábbi megoldásokat tudjuk biztosítani partnereink számára a legkülönbözőbb területekről.

Munkaerő-kölcsönzés: 

A munkaerő-kölcsönzés az egyik legismertebb és leggyakoribb atipikus foglalkoztatási forma; sajátossága, hogy a hagyományos munkaviszonnyal szemben három fél (munkavállaló - kölcsönvevő - kölcsönadó) jogviszonyára épül. A munkavállaló a kölcsönbe adó céggel munkaszerződést köt, tényleges foglalkoztatására azonban egy másik munkáltatónál, a kölcsönvevőnél kerül sor, akivel a kölcsönbeadó polgári jogi szerződést köt. A szolgáltatás teljesítése során a kölcsönbe adó cég felel a munkaszerződés jogszerű megkötéséért, a munkáltatói bejelentések és bevallások teljesítéséért, bérszámfejtéséért és kifizetéséért, valamint az adóelőleg és járulékok befizetéséért. A kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. [Mt. 214.§ (1) bekezdés a) pont]

Cégünk a munkaerő-kölcsönzési tevékenység minden szakaszában dokumentált előírások szerint végzi tevékenységét. Az ajánlatadási, illetve szerződéskötési fázistól a havi elszámolásig szabályozott módon gondoskodunk arról, hogy a minőségre vonatkozó követelmények egyértelműen meghatározásra kerüljenek, Megbízóink igényeit helyesen értelmezzük, és azokat maradéktalanul teljesíteni tudjuk.

MILYEN ELŐNYÖKET JELENT CÉGE SZÁMÁRA MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS SZOLGÁLTATÁSUNK?:

 • Egyedi, vagy rendszeresen felmerülő létszámigény esetén a keresés-kiválasztás procedúrájának, majd a felvételt nyert munkatársak foglalkoztatásának adminisztrációs és munkaügyi terheitől mentesítjük Cégét
 • Nagy fluktuációjú munkaköröknél Ön időt takarít meg, hogy cége üzleti eredményeit meghatározó feladataival foglalkozhasson
 • Nagy szezonalitású tevékenység kiszolgálásánál és időszakos munkák elvégzésénél nem keletkezik kapacitáshiány a napi munkafolyamatban
 • Hosszú betanulási folyamatot igénylő munkaköröknél a betanítás első szakaszában (a munkatársak kipróbálására) biztonságot jelent Önnek ezen foglalkoztatási forma
 • Tulajdonosi elvárásokból eredő létszámkorlát, létszámstop esetén a létszám-munkatömeg kiegyenlítése folyamatos, biztos workflow-t eredményez
 • Olyan speciálisan kialakított kompenzációs csomag esetén, amely nehezen illeszthető a teljes cég bérstratégiájába, ellenőrizhető megoldást jelent szolgáltatásunk
 • A próbaidő jelentette rizikót csökkentjük tevékenységünk által
 • Vállalkozói munkaviszony kiváltása

 "TERVEZHETŐSÉG,STABILITÁS,EGYENSÚLY - ezt kínáljuk."

Munkaerő-közvetítés:

Minden cég hosszú távú, sikeres és hatékony működésének kulcsa az ott dolgozó munkatársak felkészültsége; nélkülözhetetlen fontosságú a munkatársak szakszerű kiválasztása. Közvetítési szolgáltatásunk keretében a legmegfelelőbb munkatársat keressük meg csapatába azáltal, hogy:

 • Dedikált kiválasztási tanácsadóink rendelkeznek a mindenkori álláskeresők adatbázisaival
 • Cégünk segít Önnek a betöltendő pozíció profiljának kialakításában
 • Testre szabott módon, a munkakör profiljához alkalmazkodva kompetencia alapú kiválasztást végzünk (igény esetén nyelvi, informatikai, pszichológiai és egyéb, a pozíció specifikumához illeszkedő tesztek használatával)
 • A folyamatosan változó piaci igényekhez alkalmazkodva a lehető leggyorsabban megtörténik a jelöltállítás (pozíciónkként minimum 3-4 potenciális pályázóval)
 • A mennyiségi elvárásokon túl minőségi volument vagyunk képesek delegálni, amelynek kulcsa a kölcsönös és folyamatos kommunikáció
 • Megbízóinkon túl a munkavállalókat is partnereinknek tekintjük; célunk hosszú távon kialakítani egy olyan dinamikus rendszert, amely a megbízói és szolgáltatói oldalon egyaránt a siker zálogát jelenti
 • A piaci változó munkajogi környezetben szakértő tanácsadóink a későbbi foglalkoztatást érintő munkajogi kérdéseiben is állnak rendelkezésére

"HATÉKONYSÁG,SZAKÉRTELEM,RUGALMASSÁG"

Cafeteria-szolgáltatások:

A közép- és nagyvállalatoknál napjainkban egyre népszerűbb a Cafeteria rendszerek üzemeltetésének kihelyezése. Ennek megfelelően Ügyfeleink részére lehetőséget nyújtunk házon kívül történő teljes körű rendszer-üzemeltetésre. Az outsourcing lehetőséget biztosít arra, hogy a Cafeteria bevezetéséből fakadó adminisztrációs többletmunka ne terhelje a vállalatot. Az üzemeltetés egy igazi faltól-falig megoldás. Miután egy vállalkozásánál bevezetésre került a Cafeteria-rendszer, a folyamatos üzemeltetés fenntartása érdekében több – egymástól élesen eltérő jellegű – feladatra kell figyelni, biztosítani kell a rendszer zökkenőmentes működését. Szolgáltatásunkkal vállaljuk a rendszerrel kapcsolatos összes operatív feladat elvégzését, tehermentesítve ezzel Ügyfeleink munkaügyi, illetve gazdasági területen dolgozó alkalmazottait. Egy hosszú távú együttműködés keretében a Cafeteria outsourcing lehetőséget teremt arra, hogy Ügyfelünk csupán nagyjából havi 2-5 órát fordítson saját energiáiból a Cafeteria rendszerre, ugyanis szinte az összes tevékenységet egy szakértő csapatra bízhatja. A teljes Cafeteria üzemeltetés sokszor komplett bér-ügyviteli outsourcing szolgáltatás igénybevételével is társul, melyben szintén támogatni tudjuk Ügyfeleinket.Az általunk végzett Cafeteria üzemeltetés biztosítja Ügyfeleinknek a legkényelmesebb megoldást, hiszen keretein belül az igényeknek megfelelően vállaljuk többek között:

 • a be- és kilépő munkavállalók nyilatkoztatásának, adminisztrációjának segítését, lebonyolítását;
 • a folyamatosan változó jogszabályi környezethez naprakészen alkalmazkodó rendszerfelügyeletet 
 • nyilvántartások követését, a havi, negyedéves, éves riportok küldését, megrendelések, utalások előkészítését, és teljes körű adminisztrációját;
 • utalványok megrendelését, összekészítését és kiosztását az Ügyfél telephelyén;
 • adatszolgáltatást a Cafeteria költségelemzésének elvégzéséhez;
 • folyamatos kommunikációt és szakértői támogatást, kapcsolattartás a Munkavállalókkal

 Bérszámfejtés-outsourcing:

Bérszámfejtés outsourcing szolgáltatásunk lehetőséget biztosít a teljes körű munkaügyi, bérszámfejtési és TB ügyintézésre, amelyet minden esetben Megbízóink speciális igényeire szabva alakítunk ki. Együttműködésünk során olyan magas szintű támogatást nyújtunk, amely által Ön a munkaügyi adminisztrációt teljes körűen Cégünkre bízhatja:

Munkaügy

A személyügyi feladatok komplex ellátása

 • A munkaviszony létesítésével, megszűnésével és megszűntetésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása (a jogszabályokban előírt igazolások kiadása).
 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása (kérésre meghatározott időközönként tájékoztató lista készítése).
 • A személyügyi feladatokhoz tartozó havi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
 • A NAV felé történő be- és kijelentések elkészítése (T1041, T1042E, stb.).
 • Statisztikai állományi létszám nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.
 • Csökkent munkaképességű munkavállalók nyilvántartása, adminisztrációja.
 • Munkaügyi ellenőrzésen a megbízó képviselete, az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.

Bérszámfejtés Outsourcing​​​​​​​

Havi és hóközi számfejtés

 • Az Ön cége által kiállított, ellenőrzött jelenléti ív feldolgozása, nyilvántartása, eredményének átadása.
 • Belépők dokumentumainak fogadása, adataik bér és társadalombiztosítási rendszerbe történő felvezetése. Új belépők esetén a hozott igazolások feldolgozása.
 • Havi és hóközi bérszámfejtés a munkavállalók és egyéb szerződéssel foglalkoztatottak részére.
 • Egyéb jövedelmek, Cafeteria elszámolása.
 • A jövedelem kifizetésekhez kapcsolódó fizetési és levonási kötelezettségek megállapítása (SZJA előleg, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjpénztári tagdíjak).
 • Havi és éves adatszolgáltatás (NAV, KSH, OEP) teljesítése a vonatkozó jogszabályokban előírt módon és határidőre.
 • A csoportos munkabérátutalási fájlok és listák elkészítése, továbbítása elektronikus úton.
 • Bérlapok elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása személyre szabottan, vagy borítékolása és az Ön cége részére történő megküldése.
 • Bérszámfejtéshez kapcsolódó változások, ki- és belépő adatainak átvezetése a havi bérszámfejtésben.
 • A bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
 • A kifizetendő járandóságok és Önkéntes Pénztári befizetések bankszámlára utalásának előkészítése.
 • A törvényben előírt havi nyilvántartások vezetése, az ezekhez kapcsolódó bevallások, illetve az Önkéntes Pénztári adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
 • A Megrendelő igényeihez igazodó (költséghelyi, költségviselői bontású) bérfeladások, rendszeres adatszolgáltatások elkészítése.
 • Eseti adatszolgáltatások teljesítése.

Kilépéssel kapcsolatos feladatok

 • A munkavállaló okmányainak törvény szerinti határidőre történő kiadása, járandóságainak elszámolása, feladása a pénzügy felé.
 • Dolgozók adatainak kivezetése a munkaügyi és bérrendszerekből.
 • Kilépés esetén az okmányokat postai vagy futár útján juttatjuk el az Ön cégének kapcsolattartójához, vagy dolgozójához.

Személyi jövedelemadó elszámolása

A jogszabályban meghatározott éves adatszolgáltatások teljesítése, ezen belül:

 • A munkavállalók egyéni SZJA bevallásához szükséges igazolások kiadása, munkavállalói nyilatkozat alapján az SZJA elszámolás elkészítése.
 • A NAV felé a munkáltatói SZJA bevallás elkészítése.
 • A munkavállalók részére járulék (egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék) igazolás kiadása.
 • A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a soron kívüli Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lapok elkészítése.
 • A KSH felé az éves és időszakos statisztikák elkészítése.
 • A NAV megkeresésére a munkavállalók SZJA bevallásának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése.

Bérfelosztás és könyvelés

 • Bérfelosztás és könyvelési feladás nyomtatható elektronikus formában az alapadatok alapján tárgyhót követő 12. naptári napig.
 • Igény szerint adatszolgáltatás az éves könyvvizsgálat során.

Társadalombiztosítási outsourcing

Társadalombiztosítási elszámolások

Társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók esetében a társadalombiztosítási ellátásokra (táppénz, gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz, üzemi baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, GYED) való jogosultság megállapítása, az ellátásra jogosultság időtartamának figyelemmel kisérése, az ellátások számfejtése, kifizetése, a társadalombiztosítási kifizetőhely működési feltételeként a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése.

 • A havi egészségbiztosítási statisztikai jelentések elkészítése, az OEP felé határidőben történő leadása.
 • Társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz a társadalombiztosítási ellátások számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítése.
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól érkező adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresések kezelése.
 • Szigorú számadású igazolás kiadása.
 • A jogszabályokban meghatározott formában nyilvántartások vezetése.
 • Tb. egyeztetések lebonyolítása.
 • OEP ellenőrzések esetében a megbízó képviselete.
 • Az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.