'

További oldalak

Szolgáltatások

Széles körű szolgáltatásaink a toborzástól és kiválasztástól a HR tanácsadáson át a teljes körű kiszervezésig terjednek, így Ügyfeleink bármilyen humán erőforrással kapcsolatosan felmerülő igényét gyorsan, rugalmasan ki tudjuk elégíteni. A Prohuman több, mint 10 éves szakmai tapasztalati hátterével, országos hálózati rendszerével, mindemellett tapasztalt és szakértő tanácsadóival felkészült arra, hogy HR-szolgáltatásait kiemelt szakmai színvonalon nyújtsa Ügyfelei számára.

Szolgáltatásaink:

 • Megtalálni és megszólítani a kvalifikált munkaerőt munkaigényes és esszenciális feladat egy cég életében. Egy jól részletezett munkaköri profilra támaszkodva a professzionális tanácsadó képes felkutatni a piacot, megszűrni a jelölteket és kiválasztani a legmegfelelőbb pályázót az Ön szervezetének.

  Nagyon jól tudjuk, hogy a kimagaslóan teljesítők nem feltétlenül keresnek aktívan állást, elégedettek, motiváltak, cégük sikereinek megalapozói. Azzal is tisztában vagyunk, hogy bizonyos hiány szakmák esetében, mint amilyen a mérnök, értékesítő, a pénzügy vagy az IT bizonyos területein felmerülő létszámigények gyors és célirányos kielégítése csak direkt keresési módszerekkel, fejvadászattal oldhatók meg eredményesen. Mi ezekre a területekre specializálódtunk, megbízásainkat túlnyomó részt fejvadászattal visszük sikerre. Külön költséget ezért nem számolunk fel, a fejvadászat módszerét beépítettük munkaerő közvetítési szolgáltatásunk folyamataiba.

  Magyarország egyik legnagyobb személyzeti tanácsadó cégeként célunk, hogy több mint egy évtizedes tapasztalatunkkal hozzájáruljunk ügyfeleink üzleti sikereihez, aktívan részt vállalva a fejlődésük során felmerülő humánerőforrás jellegű kihívásaik innovatív megoldásában.

  Alapvető célkitűzésünk mindezen kihívások költséghatékony megoldása a legrövidebb határidővel.

  Éljen Ön is szabadon az együttműködésünkben rejlő lehetőségekkel!

 • Munkaerő-kölcsönzésnek minősül az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. Ez tehát egy olyan háromszemélyes foglalkoztatási forma, ahol létezik egy kölcsönbeadó, egy kölcsönvevő (aki tulajdonképpen a megrendelő) és egy munkavállaló.

  A munkáltató szervezet, vagyis a kölcsönbeadó kifejezetten azért jön létre, hogy a munkavállalóval munkajogviszonyt létesítsen és közben egy polgári jogi szerződés által a munkavállalót egy másik cég (megrendelő, kölcsönvevő) rendelkezésére bocsássa. A kölcsönvevő és a foglalkoztatott munkavállaló között jogi kapcsolat nem létezik.

 • Mit jelent a Cafeteria?

  A Cafeteria elnevezés a választható béren kívüli juttatások rendszerét jelenti. Egy olyan – opcionális elemekből összeállított – juttatási csomag, melyből egy adott dolgozó a számára meghatározott keret erejéig, igényei szerint szabadon válogathat.

  Számos olyan elemet tartalmaz, melyek a bruttó fizetéssel összehasonlítva sokkal kedvezőbb feltételekkel vehetőek igénybe, továbbá olyan kiadások finanszírozhatóak vele, melyek egyébként is felmerülnek.

  A közép- és nagyvállalatoknál napjainkban egyre népszerűbb a Cafeteria rendszerek üzemeltetésének kihelyezése. Ennek megfelelően Ügyfeleink részére lehetőséget nyújtunk házon kívül történő teljes körű rendszer-üzemeltetésre.

  Az outsourcing lehetőséget biztosít arra, hogy a Cafeteria bevezetéséből fakadó adminisztrációs többletmunka ne terhelje a vállalatot.

  Mit nyújthat Önnek a Prohuman?

  Az általunk végzett Cafeteria üzemeltetés biztosítja Ügyfeleinknek a legkényelmesebb megoldást, hiszen keretein belül az igényeknek megfelelően vállaljuk többek között:

  • a be- és kilépő munkavállalók nyilatkoztatásának, adminisztrációjának segítését, lebonyolítását;
  • a folyamatosan változó jogszabályi környezethez naprakészen alkalmazkodó rendszerfelügyeletet;
  • nyilvántartások követését, a havi, negyedéves, éves riportok küldését, megrendelések, utalások előkészítését, és teljes körű adminisztrációját;
  • utalványok megrendelését, összekészítését és kiosztását az Ügyfél telephelyén;
  • adatszolgáltatást a Cafeteria költségelemzésének elvégzéséhez;
  • folyamatos kommunikációt és szakértői támogatást, kapcsolattartás a Munkavállalókkal;
  • havi 2-4 alkalommal személyes jelenlét az Ügyfél telephelyén;
  • a szokásos kommunikációs technikákon és eszközökön kívüli megoldásokat: dolgozói fórumok, dedikált e-mail cím és INFO-vonal működtetése;
  • a Munkavállalók évenkénti újra-nyilatkoztatását, illetve Ügyfél-igény szerint elégedettség-mérést;
  • évenkénti rendszer-felülvizsgálatot és a szükséges módosítások elvégzését.

   

 • A személyügyi feladatok komplex ellátása a főfoglalkozású, mellékfoglalkozású munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében:

  • A munkaviszony létesítésével, megszűnésével és megszűntetésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása (a jogszabályokban előírt igazolások kiadása).
  • Munkaügyi nyilvántartások vezetése, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása (kérésre meghatározott időközönként tájékoztató lista készítése).
  • A személyügyi feladatokhoz tartozó havi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
  • A NAV felé történő be- és kijelentések elkészítése (T1041, T1042E, stb.).
  • Statisztikai állományi létszám nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.
  • Csökkent munkaképességű munkavállalók nyilvántartása, adminisztrációja.
  • Munkaügyi ellenőrzésen a megbízó képviselete, az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.

  Bérszámfejtés outsourcing

  Havi és hóközi számfejtés

  • Az Ön cége által kiállított, ellenőrzött jelenléti ív feldolgozása, nyilvántartása, eredményének átadása.
  • Belépők dokumentumainak fogadása, adataik bér és társadalombiztosítási rendszerbe történő felvezetése. Új belépők esetén a hozott igazolások feldolgozása.
  • Havi és hóközi bérszámfejtés a munkavállalók és egyéb szerződéssel foglalkoztatottak részére.
  • Egyéb jövedelmek, Cafeteria elszámolása.
  • A jövedelem kifizetésekhez kapcsolódó fizetési és levonási kötelezettségek megállapítása (SZJA előleg, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjpénztári tagdíjak).
  • Havi és éves adatszolgáltatás (NAV, KSH, OEP) teljesítése a vonatkozó jogszabályokban előírt módon és határidőre.
  • A csoportos munkabérátutalási fájlok és listák elkészítése, továbbítása elektronikus úton.
  • Bérlapok elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása személyre szabottan, vagy borítékolása és az Ön cége részére történő megküldése.
  • Bérszámfejtéshez kapcsolódó változások, ki- és belépő adatainak átvezetése a havi bérszámfejtésben.
  • A bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
  • A kifizetendő járandóságok és Önkéntes Pénztári befizetések bankszámlára utalásának előkészítése.
  • A törvényben előírt havi nyilvántartások vezetése, az ezekhez kapcsolódó bevallások, illetve az Önkéntes Pénztári adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
  • A Megrendelő igényeihez igazodó (költséghelyi, költségviselői bontású) bérfeladások, rendszeres adatszolgáltatások elkészítése.
  • Eseti adatszolgáltatások teljesítése.

  Kilépéssel kapcsolatos feladatok

  • A munkavállaló okmányainak törvény szerinti határidőre történő kiadása, járandóságainak elszámolása, feladása a pénzügy felé.
  • Dolgozók adatainak kivezetése a munkaügyi és bérrendszerekből.
  • Kilépés esetén az okmányokat postai vagy futár útján juttatjuk el az Ön cégének kapcsolattartójához, vagy dolgozójához.

  Személyi jövedelemadó elszámolás

  A jogszabályban meghatározott éves adatszolgáltatások teljesítése, ezen belül:

  • A munkavállalók egyéni SZJA bevallásához szükséges igazolások kiadása, munkavállalói nyilatkozat alapján az SZJA elszámolás elkészítése.
  • A NAV felé a munkáltatói SZJA bevallás elkészítése.
  • A munkavállalók részére járulék (egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék) igazolás kiadása.
  • A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a soron kívüli Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lapok elkészítése.
  • A KSH felé az éves és időszakos statisztikák elkészítése.
  • A NAV megkeresésére a munkavállalók SZJA bevallásának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése.

  Bérfelosztás és könyvelés

  • Bérfelosztás és könyvelési feladás nyomtatható elektronikus formában az alapadatok alapján tárgyhót követő 12. naptári napig.
  • Igény szerint adatszolgáltatás az éves könyvvizsgálat során.

  Társadalombiztosítási outsourcing

  Társadalombiztosítási elszámolások

  Társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók esetében a társadalombiztosítási ellátásokra (táppénz, gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz, üzemi baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, GYED) való jogosultság megállapítása, az ellátásra jogosultság időtartamának figyelemmel kisérése, az ellátások számfejtése, kifizetése, a társadalombiztosítási kifizetőhely működési feltételeként a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése.

  • A havi egészségbiztosítási statisztikai jelentések elkészítése, az OEP felé határidőben történő leadása.
  • Társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz a társadalombiztosítási ellátások számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítése.
  • Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól érkező adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresések kezelése.
  • Szigorú számadású igazolás kiadása.
  • A jogszabályokban meghatározott formában nyilvántartások vezetése.
  • Tb. egyeztetések lebonyolítása.
  • OEP ellenőrzések esetében a megbízó képviselete.
  • Az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.
 • Mikor gondoljon ránk?

  • Ha gyorsan elsajátítható feladatra keres munkaerőt.
  • Ha azonnal kell a megoldás egy felmerülő munkaerőgondra.
  • Ha rugalmasan kell alkalmazkodni a változó volumenekhez, helyzetekhez és a nem szokásos ügymenetben felmerült igényeihez.
  • Ha a foglalkoztatást a lehető legegyszerűbben és legolcsóbban akarja megoldani.

  Miért gondoljon ránk?

  • A munkaerővel kapcsolatos adminisztrációt mi végezzük (beléptetés, foglalkoztatás, bérfizetés stb.), így felszabadul a kapacitás, mellyel szabadon gazdálkodhat.
  • A munkaerő koordinálása is a mi feladatunk.
  • A szervezés, kiválasztás, fluktuációkezelés is a mi gondunk.
  • Számlát adunk a tevékenységről, mely nem a bérköltség oldalt terheli.
  • Diákfoglalkoztatás esetén nincs állásidő, betegszabadság.

  Szolgáltatásunk alapvető előnye

  • Nem kell megfizetni a diákok alkalmazása esetén a foglalkoztatás járulékait.
  • Összességében a szolgáltatásunk: gyors, rugalmas, kényelmes, költséghatékony és törvényes!
  • Diákjaink főként a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók, akik rövid és hosszú távon az év minden napján szívesen dolgoznak Partnereinknél.
 • Munkaügyi szaktanácsadás

  • Menedzser szerződések készítése, véleményezése, aktualizálása
  • Nem-vezető munkavállalók munkaszerződésének készítése, véleményezése, aktualizálása
  • Tanulmányi szerződések elkészítése
  • Munkaviszony megszűntetésének előkészítése (Rendes- és rendkívüli felmondás, Közös megegyezés)
  • Munkaköri leírások elkészítése
  • Csoportos létszámcsökkentés megtervezése, lebonyolítása
  • Szervezeti és Működési Szabályzat készítése
  • Kollektív szerződés készítése
  • Munkaügyi és bérgazdálkodási szabályzat készítése
  • Kafetéria szabályzat elkészítése
  • Szellemi-fizikai alkalmazottak besorolási szabályzatának elkészítése
  • Tanulmányi szerződés kötéséről szóló szabályozás elkészítése
  • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának szabályozásának elkészítése
  • Oktatási rendszer szabályozásának elkészítése
  • Szakmai gyakorlat szabályozásának elkészítése
  • Esélyegyenlőségi terv elkészítése
  • Keresőképtelenség ellenőrzéséről szóló szabályozás elkészítése
  • Helyettesítési rend elkészítése
  • Munkaköri leírások készítéséről szóló szabályozás elkészítése
  • Segélyezési szabályzat elkészítése
  • Biztonsági szabályzat elkészítése
  • Tulajdonvédelmi szabályzat elkészítése
  • Munkavédelmi szabályzat elkészítése
  • Vállalati személygépkocsi használatáról szóló szabályzat elkészítése

Munkaerő-közvetítés

Megtalálni és megszólítani a kvalifikált munkaerőt munkaigényes és esszenciális feladat egy cég életében. Egy jól részletezett munkaköri profilra támaszkodva a professzionális tanácsadó képes felkutatni a piacot, megszűrni a jelölteket és kiválasztani a legmegfelelőbb pályázót az Ön szervezetének.

Nagyon jól tudjuk, hogy a kimagaslóan teljesítők nem feltétlenül keresnek aktívan állást, elégedettek, motiváltak, cégük sikereinek megalapozói. Azzal is tisztában vagyunk, hogy bizonyos hiány szakmák esetében, mint amilyen a mérnök, értékesítő, a pénzügy vagy az IT bizonyos területein felmerülő létszámigények gyors és célirányos kielégítése csak direkt keresési módszerekkel, fejvadászattal oldhatók meg eredményesen. Mi ezekre a területekre specializálódtunk, megbízásainkat túlnyomó részt fejvadászattal visszük sikerre. Külön költséget ezért nem számolunk fel, a fejvadászat módszerét beépítettük munkaerő közvetítési szolgáltatásunk folyamataiba.

Magyarország egyik legnagyobb személyzeti tanácsadó cégeként célunk, hogy több mint egy évtizedes tapasztalatunkkal hozzájáruljunk ügyfeleink üzleti sikereihez, aktívan részt vállalva a fejlődésük során felmerülő humánerőforrás jellegű kihívásaik innovatív megoldásában.

Alapvető célkitűzésünk mindezen kihívások költséghatékony megoldása a legrövidebb határidővel.

Éljen Ön is szabadon az együttműködésünkben rejlő lehetőségekkel!

Ajánlatkérés Munkaerő-közvetítésre

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező


Munkaerő-kölcsönzés

Munkaerő-kölcsönzésnek minősül az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. Ez tehát egy olyan háromszemélyes foglalkoztatási forma, ahol létezik egy kölcsönbeadó, egy kölcsönvevő (aki tulajdonképpen a megrendelő) és egy munkavállaló.

A munkáltató szervezet, vagyis a kölcsönbeadó kifejezetten azért jön létre, hogy a munkavállalóval munkajogviszonyt létesítsen és közben egy polgári jogi szerződés által a munkavállalót egy másik cég (megrendelő, kölcsönvevő) rendelkezésére bocsássa. A kölcsönvevő és a foglalkoztatott munkavállaló között jogi kapcsolat nem létezik.

Ajánlatkérés Munkaerő-kölcsönzésre

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező


Cafeteria

Mit jelent a Cafeteria?

A Cafeteria elnevezés a választható béren kívüli juttatások rendszerét jelenti. Egy olyan – opcionális elemekből összeállított – juttatási csomag, melyből egy adott dolgozó a számára meghatározott keret erejéig, igényei szerint szabadon válogathat.

Számos olyan elemet tartalmaz, melyek a bruttó fizetéssel összehasonlítva sokkal kedvezőbb feltételekkel vehetőek igénybe, továbbá olyan kiadások finanszírozhatóak vele, melyek egyébként is felmerülnek.

A közép- és nagyvállalatoknál napjainkban egyre népszerűbb a Cafeteria rendszerek üzemeltetésének kihelyezése. Ennek megfelelően Ügyfeleink részére lehetőséget nyújtunk házon kívül történő teljes körű rendszer-üzemeltetésre.

Az outsourcing lehetőséget biztosít arra, hogy a Cafeteria bevezetéséből fakadó adminisztrációs többletmunka ne terhelje a vállalatot.

Mit nyújthat Önnek a Prohuman?

Az általunk végzett Cafeteria üzemeltetés biztosítja Ügyfeleinknek a legkényelmesebb megoldást, hiszen keretein belül az igényeknek megfelelően vállaljuk többek között:

 • a be- és kilépő munkavállalók nyilatkoztatásának, adminisztrációjának segítését, lebonyolítását;
 • a folyamatosan változó jogszabályi környezethez naprakészen alkalmazkodó rendszerfelügyeletet;
 • nyilvántartások követését, a havi, negyedéves, éves riportok küldését, megrendelések, utalások előkészítését, és teljes körű adminisztrációját;
 • utalványok megrendelését, összekészítését és kiosztását az Ügyfél telephelyén;
 • adatszolgáltatást a Cafeteria költségelemzésének elvégzéséhez;
 • folyamatos kommunikációt és szakértői támogatást, kapcsolattartás a Munkavállalókkal;
 • havi 2-4 alkalommal személyes jelenlét az Ügyfél telephelyén;
 • a szokásos kommunikációs technikákon és eszközökön kívüli megoldásokat: dolgozói fórumok, dedikált e-mail cím és INFO-vonal működtetése;
 • a Munkavállalók évenkénti újra-nyilatkoztatását, illetve Ügyfél-igény szerint elégedettség-mérést;
 • évenkénti rendszer-felülvizsgálatot és a szükséges módosítások elvégzését.

 

Ajánlatkérés Cafetériára

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező


Bérszámfejtés

A személyügyi feladatok komplex ellátása a főfoglalkozású, mellékfoglalkozású munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében:

 • A munkaviszony létesítésével, megszűnésével és megszűntetésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása (a jogszabályokban előírt igazolások kiadása).
 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása (kérésre meghatározott időközönként tájékoztató lista készítése).
 • A személyügyi feladatokhoz tartozó havi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
 • A NAV felé történő be- és kijelentések elkészítése (T1041, T1042E, stb.).
 • Statisztikai állományi létszám nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.
 • Csökkent munkaképességű munkavállalók nyilvántartása, adminisztrációja.
 • Munkaügyi ellenőrzésen a megbízó képviselete, az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.

Bérszámfejtés outsourcing

Havi és hóközi számfejtés

 • Az Ön cége által kiállított, ellenőrzött jelenléti ív feldolgozása, nyilvántartása, eredményének átadása.
 • Belépők dokumentumainak fogadása, adataik bér és társadalombiztosítási rendszerbe történő felvezetése. Új belépők esetén a hozott igazolások feldolgozása.
 • Havi és hóközi bérszámfejtés a munkavállalók és egyéb szerződéssel foglalkoztatottak részére.
 • Egyéb jövedelmek, Cafeteria elszámolása.
 • A jövedelem kifizetésekhez kapcsolódó fizetési és levonási kötelezettségek megállapítása (SZJA előleg, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjpénztári tagdíjak).
 • Havi és éves adatszolgáltatás (NAV, KSH, OEP) teljesítése a vonatkozó jogszabályokban előírt módon és határidőre.
 • A csoportos munkabérátutalási fájlok és listák elkészítése, továbbítása elektronikus úton.
 • Bérlapok elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása személyre szabottan, vagy borítékolása és az Ön cége részére történő megküldése.
 • Bérszámfejtéshez kapcsolódó változások, ki- és belépő adatainak átvezetése a havi bérszámfejtésben.
 • A bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
 • A kifizetendő járandóságok és Önkéntes Pénztári befizetések bankszámlára utalásának előkészítése.
 • A törvényben előírt havi nyilvántartások vezetése, az ezekhez kapcsolódó bevallások, illetve az Önkéntes Pénztári adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
 • A Megrendelő igényeihez igazodó (költséghelyi, költségviselői bontású) bérfeladások, rendszeres adatszolgáltatások elkészítése.
 • Eseti adatszolgáltatások teljesítése.

Kilépéssel kapcsolatos feladatok

 • A munkavállaló okmányainak törvény szerinti határidőre történő kiadása, járandóságainak elszámolása, feladása a pénzügy felé.
 • Dolgozók adatainak kivezetése a munkaügyi és bérrendszerekből.
 • Kilépés esetén az okmányokat postai vagy futár útján juttatjuk el az Ön cégének kapcsolattartójához, vagy dolgozójához.

Személyi jövedelemadó elszámolás

A jogszabályban meghatározott éves adatszolgáltatások teljesítése, ezen belül:

 • A munkavállalók egyéni SZJA bevallásához szükséges igazolások kiadása, munkavállalói nyilatkozat alapján az SZJA elszámolás elkészítése.
 • A NAV felé a munkáltatói SZJA bevallás elkészítése.
 • A munkavállalók részére járulék (egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék) igazolás kiadása.
 • A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a soron kívüli Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lapok elkészítése.
 • A KSH felé az éves és időszakos statisztikák elkészítése.
 • A NAV megkeresésére a munkavállalók SZJA bevallásának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése.

Bérfelosztás és könyvelés

 • Bérfelosztás és könyvelési feladás nyomtatható elektronikus formában az alapadatok alapján tárgyhót követő 12. naptári napig.
 • Igény szerint adatszolgáltatás az éves könyvvizsgálat során.

Társadalombiztosítási outsourcing

Társadalombiztosítási elszámolások

Társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók esetében a társadalombiztosítási ellátásokra (táppénz, gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz, üzemi baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, GYED) való jogosultság megállapítása, az ellátásra jogosultság időtartamának figyelemmel kisérése, az ellátások számfejtése, kifizetése, a társadalombiztosítási kifizetőhely működési feltételeként a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése.

 • A havi egészségbiztosítási statisztikai jelentések elkészítése, az OEP felé határidőben történő leadása.
 • Társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz a társadalombiztosítási ellátások számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítése.
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól érkező adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresések kezelése.
 • Szigorú számadású igazolás kiadása.
 • A jogszabályokban meghatározott formában nyilvántartások vezetése.
 • Tb. egyeztetések lebonyolítása.
 • OEP ellenőrzések esetében a megbízó képviselete.
 • Az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.

Ajánlatkérés bérszámfejtésre

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező


Diákmunka

Mikor gondoljon ránk?

 • Ha gyorsan elsajátítható feladatra keres munkaerőt.
 • Ha azonnal kell a megoldás egy felmerülő munkaerőgondra.
 • Ha rugalmasan kell alkalmazkodni a változó volumenekhez, helyzetekhez és a nem szokásos ügymenetben felmerült igényeihez.
 • Ha a foglalkoztatást a lehető legegyszerűbben és legolcsóbban akarja megoldani.

Miért gondoljon ránk?

 • A munkaerővel kapcsolatos adminisztrációt mi végezzük (beléptetés, foglalkoztatás, bérfizetés stb.), így felszabadul a kapacitás, mellyel szabadon gazdálkodhat.
 • A munkaerő koordinálása is a mi feladatunk.
 • A szervezés, kiválasztás, fluktuációkezelés is a mi gondunk.
 • Számlát adunk a tevékenységről, mely nem a bérköltség oldalt terheli.
 • Diákfoglalkoztatás esetén nincs állásidő, betegszabadság.

Szolgáltatásunk alapvető előnye

 • Nem kell megfizetni a diákok alkalmazása esetén a foglalkoztatás járulékait.
 • Összességében a szolgáltatásunk: gyors, rugalmas, kényelmes, költséghatékony és törvényes!
 • Diákjaink főként a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók, akik rövid és hosszú távon az év minden napján szívesen dolgoznak Partnereinknél.

Ajánlatkérés diákmunkára

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező


HR tanácsadás

Munkaügyi szaktanácsadás

 • Menedzser szerződések készítése, véleményezése, aktualizálása
 • Nem-vezető munkavállalók munkaszerződésének készítése, véleményezése, aktualizálása
 • Tanulmányi szerződések elkészítése
 • Munkaviszony megszűntetésének előkészítése (Rendes- és rendkívüli felmondás, Közös megegyezés)
 • Munkaköri leírások elkészítése
 • Csoportos létszámcsökkentés megtervezése, lebonyolítása
 • Szervezeti és Működési Szabályzat készítése
 • Kollektív szerződés készítése
 • Munkaügyi és bérgazdálkodási szabályzat készítése
 • Kafetéria szabályzat elkészítése
 • Szellemi-fizikai alkalmazottak besorolási szabályzatának elkészítése
 • Tanulmányi szerződés kötéséről szóló szabályozás elkészítése
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának szabályozásának elkészítése
 • Oktatási rendszer szabályozásának elkészítése
 • Szakmai gyakorlat szabályozásának elkészítése
 • Esélyegyenlőségi terv elkészítése
 • Keresőképtelenség ellenőrzéséről szóló szabályozás elkészítése
 • Helyettesítési rend elkészítése
 • Munkaköri leírások készítéséről szóló szabályozás elkészítése
 • Segélyezési szabályzat elkészítése
 • Biztonsági szabályzat elkészítése
 • Tulajdonvédelmi szabályzat elkészítése
 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése
 • Vállalati személygépkocsi használatáról szóló szabályzat elkészítése

Ajánlatkérés HR tanácsadásra

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező